ČO /         interiér Terminálu letiska v Bratislave
KTO /       A.M.-architects (www.am-architects.eu)
KDE /       bratislava
AKO /       realizačný projekt interiéru, konzultácie
SVK /    Nový Terminál na letisku v Bratislave je v mnohých ohľadoch výnimočnou dopravnou stavbou, vytvárajúcou dôstojnú vstupnú bránu do Slovenskej republiky a jej hlavného mesta Bratislavy.  Nová vybavovacia budova nahradila pôvodný už dnes nevyhovujúci bratislavský terminál z roku 1970. Nový terminál za 16 mesiacov intenzívnych prác priniesol nielen rozšírenie úžitkovej plochy budovy, viaceré prevádzkové vylepšenia, kapacitnejšie nákupno-kaviarenské priestory a moderné postupy vo vybavení cestujúcich, ale predovšetkým atraktívnejšie a komfortnejšie prostredie pre návštevníkov letiska.
Stavba získala Cenu Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na ocenení Stavba roka 2011:
http://www.stavbaroka.eu/
EN /    The new Airoport Terminal in Bratislava is in many ways an exceptional transportation project, becoming a decent gateway to the Slovak Republic and its capital city Bratislava. The new processing building replaced the original and unsatisfactory terminal from 1970. The new terminal was completed in 16 months of intensive work and has brought not only an extension of usable area of the building, several operational improvements, capacitive shopping and café facilities and modern facilities for passengers but particularly an attractive and comfortable environment for visitors to the airport.
The building received the Ministry of Transport,Construction and Regional Development Award at the Building of the Year 2011 event:
http://www.stavbaroka.eu/
Project website / webová stránka projektu:
http://www.am-architects.eu/en/projects
Back to Top