ČO /         súťažný návrh na interiér VIP zóny bratislavského letiska
KTO /       A.M.-architects (www.am-architects.eu)
KDE /       bratislava
AKO /       súťažný návrh interiéru
SVK /     Po prestavbe bratislavského letiska je požiadavka nájsť už nevyuživaným priestorom nové využitie. Vyzvaná ideová súťaž na samostatnú VIP zónu bratislavského letiska mala za cieľ nájsť vhodné využitie pôvodného príletového terminálu. Našim cieľom bolo vytvoriť priestor s jasným funkčným delením, priehľadnou a fungujúcou dispozíciou, a súčasne zaujímavý priestor s pridanou hodnotou. Halu sme rozdelili priestorovo do dvoch podlaží - na verejnú a tichú zónu a prevádzkovo na charterových VIP klientov a biznis klientov. Priestory čakárne, recepcie, detského kútika alebo odbavovacej kancelárie sú spoločné pre všetkých klientov.
EN /    After a full reconstruction of Bratislava airport there arised a need to find a new use for several unused areas. A closed conceptual competition for a separate VIP area for the airport had the objective of finding the appropriate use of the original arrival terminal. Our goal was to create a space with a clear separation of function, a clean disposition, while creating an interesting space with added value.  We divided the hall spatially into two floors - a public and a quiet zone and operationally - for charter VIP clients and business clients. Waiting rooms, receptions, children's playroom and an ofiice are common to all customers.
Back to Top