ČO /         kompletná rekonštrukcia 4-izbového bytu
KTO /       juraj murín
KDE /       bratislava
AKO /       projekt interiéru
SVK /     Tehlový dom v centre bratislavy, priestranný byt s vhodnou orientáciou a klient, ktorý má predbežnú predstavu o tom, čo by z neho chcel spraviť. S takýmito vstupnými údajmi vstupoval do projektu architekt, ktorého úlohou bolo previesť túto predstavu do formy projektu. Dlhú časť projektovej prípravy sme strávili hľadaním vyhovujúcej dispozície, ktorá by rešpektovala klientove požiadavky, v čo najvačšej miere zachovala existujúce priečky a redukovala investičné náklady na prestavbu. Klient si vyberal zo siedmich alternatívnych riešení. Variant, ktorý bol rozpracovaný do formy realizačného projektu, redukuje komunikačné priestory, zväčšil priestor kúpelne, vytvoril samostatný šatník a komoru. Kuchyňa si vymenila pozíciu s izbou vo vzdialenej časti bytu, čím vznikol jednotný spoločenský priestor.
EN /   A brick apartment house in the center of Bratislava, a spacious apartment with a suitable orientation and a client who does have a preliminary idea about what he would like to make out of it.  This is the input data the architect entered the project with. Our task was to convert this vision into a design project. for the flats redevelopment. Most of the design work was spent finding a satisfactory disposition, which respects the client's requirements, preserves existing partitions as far as possible and reduceces investment costs. The client was able to chose from seven unique alternatives. The option, which was further developed into the construction documentation, reduces communication areas, increasing the washroom space, created a separate closet and storage room. The kitchen itself exchanged its position with a bedroom in the remote part of the apartment to create a single semi-open social space.
Back to Top