ČO /         interiér centrály spoločnosti Curel
KTO /       FORZET (www.forzet.sk)
KDE /       bratislava
AKO /       realizačný projekt interiéru
SVK /     Návrh priestorov centrály spoločnosti Curel vychádza zo základných funkčno-priestorových požiadaviek klienta, rešpektuje možnosti priestoru, ktorému dáva funkciu a snaži sa aj interpretovať identitu značky Curel v symbolickej a nenásilnej forme. Ťažiskom je centrálny 'box' s kuchynkou a zázemím, ktorý prepúšťa prirodzené svetlo zo svetlíka do okolitých priesotrov. Po obvode priestoru sú situované prirodzene osvetlené kancelárie, hygienické zariadenia, zasadacia miestnosť a kancelárie vedúceho.
EN /     The proposal for the interior of Curel Ltd. Headquarters is based on the fundamental functional and spatial requirements of the client, it respects the possibilities of the space and gives it a function. Secondly it is trying to interpret the brand identity of Curel Ltd. in a symbolic and non-violent form. The core of the interior space - a central 'box' with a kitchen and utility room transmits natural light from a skylight into the surrounding space. Naturally lit offices, sanitary facilities, meeting room and the executive office are all located along the perimeter.
Back to Top