ČO /         centrála Orange v obchodnom centre Centrál
KTO /       A.M.-architects (www.am-architects.eu)
KDE /       bratislava
AKO /       realizačný projekt interiéru
SVK /     Návrh administratívnych priestorov  pre firmu Orange Slovensko, a.s. v Bratislave, pojednáva o kreatívnom koncepte 'building spirit' navrhovaných priestorov. Zahŕňa požiadavky klienta, stanovuje vhodné farebné a materiálové riešenie kancelárskych priestorov a návrh mobiliáru s ohľadom na predpokladané využitie. Celkový návrh interiéru vychádza zo súčasných požiadaviek a trendov pre kancelárske priestory. Architektonický návrh akceptuje dispozičné riešenie navrhnuté generálnym projektantom Ing.arch. Ivanom Kubíkom. Architektonický výraz kancelárskych priestorov je navrhnutý a prezentovaný na základe prezentácie spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na podklade dizajn manuálu spoločnosti, odzrkadľujúc farebnú paletu Orange s kreatívnym vstupom dizajnéra v uplatnení jednotlivých prvkov v povrchových úpravách stien, podláh, mobiliáru, recepcie, svietidiel vybraných priestorov.
EN/     The proposal for the headquarter offices for Orange Slovensko, in Bratislava, delivers a creative concept 'building spirit' of the given space. It involves all of the clients requirements, offers an adequate color and material concept for the office space and sets a standard for the furniture design according to it’s expected use. Current requirements and trends for administrative spaces became a waypoint for the overall design. Our architectural proposal accepts the space plan given by the chief designer Ing.arch. Ivan Kubík, as well as the whole technical project for the building. The architectural  quality of the office spaces is designed and presented based on the 'building spirit' of Orange Slovensko derived from the design manual of the company. It reflects the color scheme and corporate identity of the company with a creative input from the designer in the presentation of individual parts of the design: wall coverings, floors, furniture design, reception area design, ligting fixtures in selected areas.
ASB #185, 2013 
ASB #185, 2013 
Back to Top