ČO /         kaviareň
KTO /       Architekti Šebo Lichý (www.sebolichy.sk)
KDE /       limbach
AKO /       architektonická štúdia, projekt pre ÚR a SP, realizačný projekt, interiér

SVK /     Kaviareň v srdci Limbachu. Koncept vychádza z vinohradníckej tradície obce, preberá si jej materiálovu podstatu a pretvára ju do novotvaru. Dvojpodlažný objekt tak spája pôvodné s novým - priestorovo aj funkčne. V centre obce vzniká spoločenský priestor, oddychová zóna, posednie pri káve ale aj menšia multifunkčná sála.

EN /    A café in the hearth of Limbach. Conceptually it is heavily influenced by local vineyard traditions, it takes its materiality and evolves it into a something new. The two-storey building connects the old and the new - spatialy as well as functionaly. A cultural point, relaxation area, café as well as a small multifunctional hall are all created as one in the centre of the town.

Back to Top