ČO /         redevelopment sociálneho bývania
KTO /       PRP architects (
www.prparchitects.co.uk)
KDE /       clapham park, londýn, UK
AKO /       štúdia, projekt na územné rozhodnutie, projekt na stavebné povolenie
SVK /     B5 tvorí prvý obytný blok a tiež prvú konštrukčnú fázu v územnom pláne redevelopmentu sociálneho bývania v oblasti ‘Clapham  Park’, pokračujúci v predbežnom územnom rozhodnutí 05/02732/OUT. Navrhovaná schéma pozostáva 100% z bývania v sociálnom štandarde, vrátane bloku s bývaním pre seniorov, bezpečným spoločným dvorom a podzemným parkovaním.
B5 bolo nominované na cenu BritishHome Awards 2011 v kategórii sociálneho bývania:
www.britishhomesawards.co.uk/2011/b5-clapham-park/
EN /    B5 represents the first residential block and construction phase in the Clapham Park social housing redevelopment, following the outline planning approval application 05/02732/OUT. The proposed scheme comprises of 100% affordable residential accommodation, including an over 50’s block, secure communal courtyard and a basement car park.
B5 was nominated for the British Home Awards 2011 in the Affordable Housing Development category:
www.britishhomesawards.co.uk/2011/b5-clapham-park/
Back to Top