ČO /         revitalizácia exteriérov Polus City Centra
KTO /       juraj závodný, eva závodná, juraj murín, miriam tallová
KDE /       bratislava
AKO /       súťaž
SVK /     Uzavretá súťaž na obnovu exteriérov obchodného centra Polus City Center. Ideou bolo vytvoriť nové funkčné zóny, ktoré do nástupného priestoru centra privedú nový život. Navrhli sme tu detské ihrisko, oddychovú zónu, jednoduchší priechod cez fontánu, aktívnu zónu, trh a polyfunkčnú ‘kocku’. Sekundárne sme rozšírili výkladnú plochu pre obchodných  jednotiek orientovaných na Vajnorskú ulicu a zvýraznili samotné vstupy do centra.
EN /    A closed competition for the refurbishment of Polus City Center exteriors.  The idea was to create new functional zones, which would bring a new life to the entrance area. We propose  a new playground, a relaxation zone, an easier passage through the fountain, an active zone, a market and a multifunctional 'cube'. Secondary, we enlarged shopping displays for store units oriented onto Vajnorská Street and highlight the shopping center entrances.
Back to Top