ČO /         vstupné priestory administratívnej budovy Geos (pre Apollo Group a.s.)
KTO /       peter popluhár, juraj murín
KDE /       bratislava
AKO /       realizačný projekt interiéru
SVK /     Tento rozsahovo menší interiérový projekt rieši vstupné priestory administratívnej budovy Geos v Podunajských Biskupiciach, jednej z nehnuteľností firmy Apollo Group a.s. Cieľom bolo identifikovať nedostatky priestoru a navrhnúť riešenie, ktoré by priestoru vrátilo prehľadnosť aj eleganciu. Riešenie spočíva hlavne v navrhnutí nového rozloženia recepcie s čakárňou, novom komplexnom nasvietení priestoru, ako aj naturálnejšej skladbe materiálov. Súčasťou projektu je aj detailné spracovanie návrhov stolárskych výrobkov a obkladov.
EN /     This small interior design project addresses the entrance area to one of Apollo Group’s (a.s.) properties in Podunajské Biskupice - the office building Geos. The intention was to identify existing spatial problems and offer a solution which would return visual clarity and elegance to the space. Our solution lies primarily in proposing a new reception and waiting area layout, a new comprehensive illumination concept and a selection of natural materials. The project also includes detailed design proposals for joinery and carpentry.
Back to Top