Naša ponuka
Klientom ponúkame komplexné priestorové riešenia pre osobné aj podnikateľské využitie. Naše niekoľkoročné medzinárodné skúsenosti zahŕňajú škálu projektov rôznych rozmerov a rozsahov riešenia. Nazrite do nášho portfólia a objavte interiéry - malé komplexne riešené priestory s dôrazom na využiteľnosť aj luxusné veľkometrážne apartmány a vily, individuálne projekty rodinných domov a komplexné stavby bytových a polyfunkčných budov, výškové stavby aj urbanistické riešenia multifunkčných areálov a obytných zón.
Povedľa štandardnej projekčnej činnosti ponúkame aj doplňujúce služby – konzultácie v oblasti architektúry, autorský dozor,  ako aj grafické práce a marketing.
Každý projekt nastavíme podľa individuálnych požiadaviek klienta a navrhneme riešenie, ktoré spĺňa aktuálne estetické, ekonomické a enviromentálne potreby.
Novou doménou našej tvorby sú rodinné domy v Pasívnom štandarde. Ide o trend vo výstavbe, ktorý sa v dnešnej dome presadzuje hlavne za našimi hranici. Aj na Slovensku sa už ale môžeme strentúť s rodinnými, ako aj bytovými domami zrealizovanými v tomto štandarde. Majiteľovi dom v pasívnom štandarde zabezpečí bývanie s príjemnou mikroklímou, optimálnym enegetickým využitím a v neposlednom rade aj úsporami na prevádzkových nákladoch.
Ako na to ideme
Počas celého procesu kladieme dôraz na vzájomnú komunikáciu, ktorá je základom každého úspešného projektu. Dôkladne sa oboznamujeme so vstupnými požiadavkami a predstavami klienta, priebežne ho oboznamujeme s postupom prác a upozorňujeme na potencionálne problematické miesta, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.
Tak ako každý klient je unikátny so svojou predstavou, tak aj každé naše riešenie je individuálne šité na mieru daným vstupným podmienkam.
Back to Top