ČO /         interiér kancelárskych priestorov
KTO /       juraj murín
KDE /       bratislava
AKO /       architektonická štúdia, realizačný projekt
SVK /     Administratívna budova na Sliačskej ulici v Bratislave v susedstve budúcej polyfunkčnej zóny ‘Ahoj’ si zaslúži komplexnú rekonštrukciu budovy aj samotného interiéru. Do týchto priestorov vstupuje spoločnosť City Gastro s.r.o. a zriaďuje si budúcu centrálu. Cieľom projektu interiéru návrhu bolo ponúknuť priamočiare riešenie na zabezpečenie súčasných aj budúcich potrieb investora. Open-space kancelária je tu doplnená základným sociálnym a technický zariadením. Pribudla reprezentatívna recepcia, samostatná kancelária a kancelária so zasadačkou pre riaditeľa s priamym vstupom od recepcie. Vizuálne sa priestory približujú súčasným trendom neformálnosti, domáceho prostredia a pohodlia.
EN /    The office building on Sliačska street in Bratislava in the neighborhood of the future multifunctional zone 'Ahoj' deserved a complex renovation of the building itself as well as the interior for quite some time now. This is where City Gastro s.r.o. establishes its future headquarters. The aim of the interior project was to propose a straightforward solution to ensure their current and future needs are met. An openspace office is accompanied here by basic social and technical areas. A representative reception, a separate office and another office with meeting room seating for the director was added. Both are directly accessible from the reception. From the visual/stylistic point of view, the offices are following current trends of informality, home environment and comfort.
Back to Top