ČO /         polyfunkčný komplex
KTO /       Architekti Šebo Lichý (www.sebolichy.sk)
KDE /       bratislava
AKO /       projekt pre SP, tendrová dokumentácia

SVK /     Účelom navrhovanej výstavby obytného súboru “POD VŔŠKAMI” je poskytnúť kvalitné bývanie v nadštandardnom vybavení, doplnené náročne vyriešenými parkovými a sadovými úpravami vnútrobloku a verejných priestorov. Základný element urbanistického konceptu je obytný blok, vytvorený štyrmi objektmi. Vo vnútrobloku medzi budovami vzniká priestor pre obyvateľov so sadovými úpravami a priestoru pre oddych a relax. Na prízemných častiach budov je navrhovaný pás súkromných záhrad.
Jednotlivé obytné bloky sú riešené ako samostatné bloky so vstupom a vertikálnym komunikačným jadrom. Majú spoločný suterén využívaný hlavne pre podzemné parkovanie obyvateľov. Nachádzajú sa tu ešte technické miestnosti, pivničné kobky, príručné sklady a prenajímateľný viacúčelový priestor.
Nad suterénom sa uvažuje terénnym násypom za účelu vytvorenia záhrad okolo obytných budov ukončených opornými stenami.
Dominantnými architektonickými prvkami sú predsadené drevoplastové rošty ktoré sa plánujú zazeleniť rôznymi rastlinami. Takto vytvorená vertikálna zeleň výrazne prispieva k jedinečnosti architektonického návrhu.

EN /    The purpose of the proposed construction of the residential complex “POD VŔŠKAMI” is to provide high-quality housing with high quality standards, complex landscaping of the courtyard and public spaces. The urban concept is based on single element residential block, created by four objects. In the courtyard, there is plenty of space for people, with landscaping, relaxation area and public areas. On the ground floor of the buildings there is a proposed private garden strip around each of the blocks.
Individual residential blocks are designed as separate, with an entrance and a vertical communication core. They have a common basement used mainly for underground parking of the residents. Technical rooms, cellars, storage facilities as well as a leasable multipurpose space.
A fill of soil is proposed above and around the basement with the purpose of creating gardens around each of the residential buildings closed off by supporting walls on the perimeter.
Acting as a dominant architectural feature, a protruding WPC grill is covering the facades and is intended to be planted with different plants.  Vertical greenery thus created greatly contributes to the unique character of the architectural design.

Back to Top