ČO /         štúdia revitalizácie farského kostola
KTO /       juraj murín
KDE /       choča
AKO /       štúdia
SVK /     The concept obnovy Kostola Ružencovej Panny Márie v Choči si dal za úlohu vyriešiť základné dispozično-prevádzkové problémy existujúceho stavu. Odvážny príbeh výstavby kostola v roku 1960 si vyžiadal daň v podobe nedoriešených náväzností priestorov, nástupného priestoru a okolia chrámu.
Ciele obnovy
∙ obnova technického stavu stavby a vybavenia
  (zateplenie, akustika, vykurovanie, el.rozvody)
∙ vyriešenie dispozičných problémov
∙ čistý, elegantný a jasne definovaný vzhľad
  (zjednotenie farieb a materiálov)
∙ vytvorenie jasného bodu pozornosti (oltár a dielo)
∙ zjednodušenie prístupu do kostola
∙ ľahko čitateľná koncepcia ornamentácie a zdobenia
EN /    The concet for restoration of the Church of Our Lady of the Rosary in Choča set its main goals on solving dispositional and operational issues of its current state. The brave story of its construction amids the difficult times of 1960 took its toll in the form of unfinished relations of its interior as well as exterior functional areas. 
The concept
∙ technical revitalisation of the building and its equipment
  (thermal insulation, acustics, heating, electrical wiring)
∙ solving of dispositional issues
∙ a clean, elegant and clearly defined design
  (material and color unification)
∙ creation of a clear point of focus (the altar and artwork)
∙ create an unrestricted access
∙ a clean and easy to read concept of ornamentation
Back to Top