ČO /         prístrešok pre autá a záhradný prístrešok k rodinnému domu
KTO /       juraj murín
KDE /       bratislava
AKO /       štúdia, realizačné výkresy
SVK /     Doplnenie existujúceho rodinného domu v juhovýchodej časti Bratislavy o prvky malej architektúry - prístrešok pre autá a záhradný prístrešok s grilom pre spoločenské využitie. Obidva prístrešky sa nesnažia ‘zápasiť’ s existujúcou architektúrou - rešpektujú ju v materiálovom prevedení, no napriek tomu ponúkajú tvarovo nové impulzy.
EN /    Two canopies as an addition to an existing family house in the south-east Bratislava outskirts - one as a separate roof for the carpark and another one as a garden socializing point. Both aren’t trying to ‘fight’  the existing architecture - their relationship is mirrored in the choice of materials, but  still offer new forms and spatial impulses.
Back to Top