ČO /         výškový bytový dom pri bratislavskom Polus City Centre
KTO /       A.M.-architects (www.am-architects.eu)
KDE /       bratislava
AKO /       súťažný návrh
SVK /     Súťažný návrh odovzdaný do architektonickej súťaže  na  rezidenčnú budovu Polus Tower III v Bratislave. Cielom návrhu bolo ponúknuť ideálnu zmes veľkostí bytov, kvalitné domové vybavenie s parkovaním pre rezidentov na nižších podlažiach. Dizajn mal byť jednoduchý a ekonomicky odôvodniteľný.
Umiestnili sme sa na druhom mieste v dvojkolovej súťaži.
EN /    Our entry in the architecture competition for the residential Polus Tower III in Bratislava. The proposal was supposed to offer an ideal mixture of flat sizes, a high quality building equipment with parking for residents at lower levels. The design was supposed to be simple and economically feasible.
We placed second in the two stage competition.
Back to Top