ČO /         redevelopment sociálneho bývania
KTO /       PRP architects (www.prparchitects.co.uk)
KDE /        poplar harca, londýn, UK
AKO /       investičná štúdia
SVK /     PRP Architects boli oslovení ohľadom vypracovania návrhov na obnovu verejných miest v oblasti Poplar Harca v Londýne. Zámerom bolo nájsť vhodné parcely v danej lokalite a ponúknuť prijateľné možnosti budúceho rozvoja.
EN /     PRP Architects have been asked to prepare several redevelopment proposals for the Poplar Harca area in London. The intent of the project was to find appropriate sites in the area and offer feasible development options.
Back to Top