ČO /         séria rodinných domov v rakúskom Kittsee
KTO /       FORZET (www.forzet.sk)
KDE /       kittsee, AT
AKO /       štúdia, realizačný projekt
SVK /     Séria šiestich plánovaných rodinných domov na Pamastraße v Kittsee, ktoré leží len 10 minút cesty od centa Bratislavy, je menším developerským projektom spoločnosti ISE s.r.o. a zapadá do ich aktuálneho ‘Living Concepts’ portfólia. Výber stavebného pozemku nebol náhodný, ale priam ideálne zodpovedá svojej podstate - ponúknuť obyvateľom bezpečné, kľudné a kultúrne prostredie spojené s komfortom blízkosti mesta. Pre investora boli vypracované tri varianty rodinných domov - dva jednopodlažné a jeden dvojpodlažný, s úžitkovými plochami v rozmedzí od 175 až po 220 m2 (vrátane garáže  a lodžií). Ich spoločným znakom sa stáva charakteristické architektonické tvarovanie s jednoduchým konceptom prelínaní objemov, čistota materiálového prevedenia a prehľadným pôdorysom. Developer sa po vypracovaní štúdie rozhodol pre realizáciu jedného z domov, ktorý poslúži ako showroom pre potencionálnych rezidentov.
EN /    The series of six planned family houses on the Pamastraße (Pama street) in Kittsee, which lies on ten kilometres away from the centre of Bratislava, is a small size development project from the ISE s.r.o. company and it fits their current ‘Living Concepts’ portfolio. The choice of the building site wasn’t coincidental. It almost ideally meets its purpose - to offer the residents a safe, quiet and cultural enviroment with an easy access to the nearby city. Our designed proposal included three options of family houses - two  one-storey and one two-storey house. The characteristic architectural forming with the simple concept of intertwining volumes, the clean material design as well as the easy-to-read floor plan became the mutual signature of their design. After the feasibility study was handed over to the developer, he very quickly decided to move on to constructing one of the houses, which would be used as a showroom for potential residents.
Project website / webová stránka projektu:
www.livingconcepts.sk
Back to Top