ČO /         horská chata pre biznis klientov
KTO /       A.M.-architects (www.am-architects.eu)
KDE /       bystrá
AKO /       realizačný projekt interiéru
SVK /     Navrhovaný objekt apartmánového domu je situovaný v katastrálnom území Bystrá. Pozemok je charakterizovaný parcelným číslom 390/22. Objekt sa nachádza v prírodnom prostredí Nízkych Tatier. Svojou polohou ponúka možnosť rekreačného vyžitia, oddychu a relaxácie. Predmetom riešenia je vypracovanie projektu prestavby interiérových priestorov apartmánového domu. Prioritou bolo vytvoriť priestory pre služby školení a vzdelávania, prechodného ubytovania, vystravovania, zábavy, oddychu a rozvoja osobnosti. Cieľom architektonického riešenia je navrhnúť interiérové priestory riešeného objektu vzhľadom na požiadavky investora.
EN /     The proposed apartment building is situated in the cadastral area Bystrá. It is located in the natural setting of Nízke Tatry on the site registered under the plot number 390/22. With it’s caharcteristic location, it offers options for recreational use, leisure and relaxation. The aim of the project is to produce a design proposal for the interior spaces of the apartment building. Priorities were set on creating spaces for training and educational use, temporary accommodation, catering, leisure, entertainment and personal development. The priority of the architectural design is to offer interior spaces based on the client’s requirements.
Back to Top