ČO /         prevádzka bufetu
KTO /       juraj murín
KDE /       bratislava
AKO /       architektonická štúdia, realizačný projekt
SVK /     Pretvorenie existujúceho bufetu v stupnej hale Hant arény. Prevádzka si prisvojí značku sesterskej kaviarne a VIP zóny, ktoré taktiež sídlia v športovej hale, Timeout. Koncept uvažuje s vyprázdnením existujúcej prevádzky, odstránením stolárskej výroby, zachovaním bezpečnostnej mreže a stavebných konštrukcií a vytvorením nového opláštenia v identite značky. Prevedenie si zakladá na jednoduchom vizuále a stálych materiáloch s ľahkou údržbou.
EN /    Remodeling of the existing snack bar in the lobby of Hant Arena. Operation takes the name and brand of the associated Timeout café and VIP area that also resides in the sports hall. The concept proposes emptying the clearing out the existing bar, removing carpentry, maintaining the existing security shutter and wall structures and applying a new casing. The design is based on a simple visual style corresponding with the brand’s identity and stable materials with easy maintenance.
Back to Top