ČO /         interiér centra zdravého životného štýlu
KTO /       juraj murín
KDE /       bratislava
AKO /       realizačný projekt interiéru
SVK /     'Centrum zdravého životného štýlu' Vitalcentrum po niekoľkých rokoch pôsobenia rozšírilo svoju prevádzku a presťahovalo sa do nových priestorov priamo v centre Bratislavy. Súčasťou rozsiahlejších zmien bola aj nová grafická identita a tomu zodpovedajúci dizajn interiéru. Filozofia centra a farebnosť jeho identity je vyjadrená v zelenej a modrej, doplnená prírodnou farbou bambusu na neutrálnom podklade. Strohé  geometrické tvarovanie vyvažuje dynamika samotnej ľudskej aktivity v priestore. Celková materiálna vyváženosť, ako aj funkčno-priestorové usporiadanie sledujú cieľ navodiť atmosféru domáceho prostredia.
EN /     After several years of operation, Vitalcentrum - "center  of  a  healthy  lifestyle" expanded its operations and moved to new premises in the center of Bratislava. Part of a more comprehensive change was a new graphic identity and a corresponding interior design. The philosophy of the center and its color identity is expressed in green and blue, supplemented by natural bamboo on a neutral background. The dynamics of human activities themself balance out the austere geometric shaping of the space. The overall material balance as well as the functional and spatial organization is pursuing the simple objective to create a place that feels like a second home.
Back to Top