Ing.arch. Juraj Murín
Autorizovaný architekt - SKA 2258 AA
Architektúre sa venuje profesionálne od roku 2005. Tri roky pôsobil v Anglicku v ateliéoch 'NPS Property Consultants' alebo 'PRP Architects', ktorá sa radí medzi najväčšie architektonické ateliéry na svete. Na domácej pôde následne spolupracoval s architektom 'Jurajom Závodným' alebo mladým kolektívom z 'A.M.-architects'. V súčasnosti vedie mladý tím vrámci štúdia 'Architekti Šebo Lichý'. Súčasne naďalej spolupracuje s odborníkmi v oblasti a buduje vlastné štúdio 'jm.atelier'.
He professionally deals with architecture sice 2005. Upon finishing his studies he spent three years in UK where he worked for studios like 'NPS Property Consultants' or 'PRP Architects'. The later of which ranks among the largest architecture companies in the world. After returning to Slovakia he collaborated with architects like 'Juraj Závodný' or the young collective at 'A.M.-architects' at some high-profile projects. Currently he leads a young team at the 'Architekti Šebo Lichý' studio. He continues to work with several professionals and former colleagues and expands an independent business with 'jm.atelier'.
Kontakt
A     Svätoplukova 10, 82108 Bratislava, Slovakia
E     juraj.murin@gmail.com
T     +421 (0) 948 531 068
Kontaktný formulár
Send
Ďakujem!
Back to Top