ČO /         interiér zimného štadióna
KTO /       FISCHERS (www.fischers.sk), FORZET (www.forzet.sk)
KDE /       bratislava
AKO /       realizačný projekt interiéru
SVK /     Pri tvorbe filozofie prístupu k riešeniu interiéru sme vychádzali z týchto daností objektu zimného štadióna:
● pôvodná stavba - mnohokrát rekonštruovaná a dostavovaná má v sebe obsiahnutú bohatú a slávnu u históriu, na ktorú je potrebné nadviazať a pokračovať nielen v materiálnej, ale aj emotívnej rovine, ako prirodzený proces vývoja dnes takmer 80-ročnej tradície objektu ľadového hokeja v Bratislave.
● rekoštruovaná casť pôvodného štadióna využíva všetky zvislé aj horizontálne statické konštrukcie - prevažne betónové
● novonavrhnutá nosná oceľová konštrukcia obopína zo všetkých strán pôvodnú betónovú konštrukciu a nadväzuje na ňu v pôdorysných moduloch aj v úrovni stropov, pričom styk medzi pôvodnou a novou nosnou konštrukciou je priznaný výraznou dilatáciou vo verejných priestoroch. Na tomto kontraste - nové a staré, oceľ a betón, farba a monochróm sme postavili základný princíp interiéru, kde dilatácia v podlahe v šírke 22cm oddeľuje rekonštruovanú čast od novej - dostavovanej.
Popri veľkom a hrdom štadióne sa v zadnej časti prejavuje mladá, svieža, súčasná hmota, ktorá už nie je rovnocenným partnerom historickej budove, ale má ambície úrovňou, o stupeň  nižšie, dopĺňať areál o nové funkcie, ktoré si súčasná prevádzka vyžaduje. Z tohto zámeru vychádza aj interiér, ktorý je jednoduchý, výsostne funkčný, materiálovo a farebne nezávislý.
Ttavba bola nominovaná na hlavnú cenu ocenenia Stavba roka 2011:
http://www.stavbaroka.eu/
EN /    The design proposal of the Hockey Stadium was devised on these properties of the building: 
● existing structure - many times rebuild and revitalised and has a rich history on which we have to build upon, material and also emotion wise.
● the reconstructed part of the existing stadium - keeps all existing horizontal and vertical constructions (of which most are made of concrete).
● newly  proposed steel frame structure - surrounds the existing concrete structure from all sides and continues to build on it in the floor plans as well as ceilings. Their connection is visually demonstrated by a stainless steel dilatation in public areas (on the floor as well as walls). This contrast - old and new, concrete and steel, grayness and colors - became the basic concept for the interior.
The building has been nominated for the Building of the year 2011 award:
http://www.stavbaroka.eu/
Project website / webová stránka projektu:
http://www.fischers.sk/?/architektura/arena-ondreja-nepelu/
zdroj: www.fischers.sk
zdroj: www.fischers.sk
zdroj: www.fischers.sk
zdroj: www.fischers.sk
zdroj: www.fischers.sk
zdroj: www.fischers.sk
zdroj: www.fischers.sk
zdroj: www.fischers.sk
zdroj: www.fischers.sk
Back to Top