ČO /         polyfunkčná zóna pod bratislavským hradom
KTO /       A.M.-architects (www.am-architects.eu)
KDE /       bratislava
AKO /       architektonická štúdia, projekt pre ÚR
SVK /     Nová štvrť, ktorá vzniká priamo na úpätí hradného brala, rozšíri zástavbu mestského jadra a otvorí sa nielen jej obyvateľom, ale všetkým Bratislavčanom a návštevníkom hlavného mesta. Dobudovaním tejto lokality dôjde k zaceleniu historickej rany a prepojeniu Starého Mesta s nábrežnou promenádou. Dominantnou súčasťou štvrte bude námestie plynulo pokračujúce lávkou ponad električkovú trať. Tá prepojí dunajskú promenádu a prírodný skalný masív, ktorý zohráva jedinečnú úlohu v celom koncepte. Vďaka Zuckermandlu vznikne pešia trasa z Rybného námestia cez plánovaný projekt Vydrica až na nábrežie a ďalej do River Parku. Z dnešnej nábrežnej komunikácie sa tak stane mestský bulvár.
EN /    The new neighbourhood, originating directly at the foot of castle rock, will extend the development of the town’s core, and welcome its residents and all citizens and visitors of Bratislava. Completing this location will heal historical scars associated with it and reconnect the Old Town with the riverfront promenade. The neighbourhood will be dominated by a square, which will directly continue by footbridge over the tramway - so the Danube promenade will connect to the natural rocky formation that plays a unique role in the concept. Thanks to Zuckermandel, a pedestrian path from Rybné Square through the planned Vydrica Project to the embankment and on to River Park will be revived. This way today’s riverside walkway will truly be transformed into a picturesque boulevard.
Project website / webová stránka projektu:
http://www.am-architects.eu/en/projects
Back to Top