ČO /         interiér gastro prevádzky na bratislavskom letisku
KTO /       juraj murín
KDE /       bratislava
AKO /       architektonická štúdia, realizačný projekt
SVK /     Čiastočná funkčná aj vizuálna premena existujúceho Caproni baru na bratislavskom letisku. Prevádzka získala novú identitu v spojení so svetoznámou značkou Pilsner Urquell - JET bar. Klient požadoval nový vzhľad inšpirovaný klasickými pivárňami s modernou adaptáciou. Odtiaľ je odvodená materiálová skladba - drevo, kov v antracite, grafika vystihujúca identitu značky. Stavebné úpravy boli zredukované na minimum, väčšina úprav pozostávala v novej povrchovej úprave a doplnení nutného technického zabezpečenia.
EN /    A partial functional as well as visual transformation of the existing Caproni bar at Bratislava airport. The facility obtained a new identity in collaboration with the world famous Pilsner Urquell brand - the JET bar. The client expected a new look inspired by the classic brasseries with modern adaptation. Thence the material composition - wood, anthracite metal, graphics defining its brand identity. Actual construction work was reduced to a minimum, most modifications consisted in new finishings and adding necessary technical equipment.
Back to Top